Protofield 2ND Generation


                                                    

 

We weten dat de aarde een magnetisch veld bezit die uiterst belangrijk is voor alle levende organismen. Zonder dit aardmagnetisch veld is alle leven ondenkbaar. De unieke combinatie zonlicht en aardmagnetisme maakt de aarde tot een unieke planeet in ons planeetstelsel. De meeste mensen staan er niet bij stil hoe uiterst belangrijk magnetisme voor ons is. Het pulseren van de natuurlijke aardmagnetisme kan je zien als een groot rasterwerk dat op de achtergrond zijn werk verricht. In vergelijk met muziek zou dit de opwekkende grondtoon zijn (denk eens aan de toon van een Afrikaanse trommel). De op de achtergrond pulserende natuurlijke aardmagnetisme is constant in contact met het lichamelijke magnetisch veld. Het lichaam bevindt zich constant in communicatie met het grote magnetisch rasterwerk die op de achtergrond pulseerd. Ze worden ook wel de natuurlijke ELF (Extremly-Low-Frequezy) genoemd. De Duitse wetenschapper Schumann (Schumann Welle) heeft door zijn onderzoeken aangetoont dat het pulseren van de natuurlijke aardmagnetisme op zeer lage frequenties plaats vind. Latere onderzoeken, vooral in het hersengebied,  hebben aangetoond dat ons lichaam aangestuurd wordt door lage frequenties. (3 - 20 Hz). Kunstmatige ELF (Extremly-Low-Frequenzy) tot 100 Hz kunnen tot gevaar leiden voor onze gezondheid omdat ze binnen het bereik vallen van de frequenties van de hersenen. Het is een constante signaal dat zich als radiogeruis (lage bromtoon) laat aanhoren. Ze verstoren de natuurlijke ELF frequenties.


Onze hersenen reageren erg sterk op natuurlijke aardmagnetisme (ELF). Zoals bekend produceren de hersenen Alfa - Beta - Theta en Delta golven die elk zijn frequentiegebied heeft.  Het gehele zenuwstelsel staat onder invloed van deze golven. De interactie tussen het aardmagnetisme en de door ons eigen geproduceerde hersengolven is dan ook van cruciaal belang. Doordat we veel electrische apparaten gebruiken die kunstmatige ELF frequenties opwekken zullen deze de natuurlijke ELF frequenties gaan verstoren. De juiste communicatie tussen de natuurlijke ELF frequenties en de Alfa-,Beta-,Theta- en Delta frequenties zal door een overdaad aan kunstmatige ELF frequenties overheerst worden en dat zal op den duur ten koste gaan van het immuunsysteem. Zo kan b.v. een persoon erg onrustig zijn in een Alfa staat terwijl de natuurlijke staat van Alfa een diepe ontspanning moet zijn.


Dagelijks staan we bloot aan deze gewenste en ongewenste straling zowel lage als hoge frequenties. Ze doordringen ons tot aan het diepste van onze cellen. WiFi, routers, blue tooth en alles wat draadloos is pulsen hun frequenties constant zonder onderbrekingen en ja, tot zelfs tijdens onze slaap. Onze intelligentie cellen kunnen veel van deze straling ontladen maar tegen de huidige massieve straling is het niet meer opgewassen. Er ontstaan dan ook klachten die niet direct te duiden zijn of anderszijds ontstaan en ziekten die een duidelijk verband hebben met deze straling. Slapeloosheid, vermoeiheid, hormoondisbalans, ADD, ADHD, kanker etc. kan je linken met de huidige electrische straling of beter bekend als electro-smog. Men staat niet stil of men wil er niet van weten wat electro-smog met ons doet. Mensen en vooral kinderen die een gevoelig zenuwstelsel hebben zijn de grootste slachtoffers van de kunstmatige ELF golven.


Met de Global Scaling theorie van Dr. rer. Hartmut Muller is er handzaam mobiele systeem ontwikkeld met de naam Protofield. Dit apparaatje pulseerd een natuurlijk zwak electromagnetisch veld. In een straal van 3 meter rondom wordt er een zwak electromagnetisch veld ontwikkeld en dat zorgt ervoor dat de lichaamscellen en het afweersysteem optimaal kunnen functioneren. De schadelijke kunstmatige ELF (t/m 100 Hz) worden afgeblokt.  Tevens kan je er 20 verschillende programma's mee laten lopen met de pulsering. Er zijn programma's voor leestoornissen, concentratie-, slaapproblemen, korte termijn geheugen stimuleren, cognitieve vaardigheden stimuleren, psychische stress behandelen etc. Of je het apparaatje in je handtas, colbert, vergaderruimte, slaapkamer hebt het doet zijn werk op een subtiele manier. Het werkt ook erg goed voor ADD of ADHD kinderen of kinderen met leerstoornissen. Het is goede investering in het optimaliseren van je welzijn. Zowel geest als lichaam profiteert van de pulseerde natuurlijk electromagnetische veld.

Het apparaat kost 420,- euro excl. BTW

Via deze website kunt u het bestellen.