Hormonen


Hormonen verzorgen de communicatie tussen geest en lichaam.

 

Als we terug kijken is dit onderdeel van de medische wetenschap een vrij jonge loot aan de boom.


Na de tweede wereldoorlog is men pas goed gaan onderzoeken wat hormonen zijn. Het eerste resultaat was dat men insuline wist na te maken. Er werden duizenden levens gered, al waren er bijverschijnselen.

Vandaag de dag weten wij door de onderzoeksdrift van wetenschappers veel meer over hormonen. 

Nog steeds worden er miljoenen guldens uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek om achter dit geheimzinnige fenomeen te komen.


Persoonlijk vind ik het jammer dat veel artsen geen verband leggen tussen geest en lichaam.

Vaak wordt er een synthetisch (kunstmatig) hormoon voorgeschreven om de klacht op te lossen. Wanneer er zich een levensgevaarlijke situatie voordoet dan is een voorgeschreven synthetisch hormoon op zijn plaats. Vele levens zijn gered door deze synthetische hormonen en daar ben ik blij om.


Wij zullen eerst de anatomische ligging moeten weten van alle klieren die de hormonen aanmaken. Het zijn de hypofyse, schildklier, bijnieren, alvleesklier, gonaden (eierstokken en bijballen, zie tekening),


De hypofyse is de dirigent van het orkest (schildklier, bijnieren, alvleesklier, eierstokken en bijballen).


Nu we de ligging weten gaan wij de fysiologische kant van deze klieren belichten. Er zijn hormoonklieren die een uitgang hebben en er zijn er die geen uitgang hebben. Wij noemen dit excretorisch (afgegeven hormoon wordt via de bloedbaan vervoerd) en incretorisch (afgifte vindt plaats in het orgaan zelf).

Een hormoon is niks anders dan een stof die een boodschap bij zich heeft om een ander orgaan aan te zetten tot actie. De hoofdklier is de hypofyse, die instructies ontvangt vanuit de hersenen, en weer andere hormoonklieren tot werken aanzet (zie tekening). Zoals er evenwicht moet zijn in het leven, zo moet er evenwicht zijn in het hormoonstelsel. Een teveel of een te weinig aan hormonen kan fataal zijn voor het lichaam en de geest. In ons lichaam bevinden zich overal controlepunten, die bij een teveel van het desbetreffende hormoon, een seintje geven aan de hypofyse om de aanmaak te stoppen. Men noemt dit een negatieve terugkoppeling.Nu we dit weten wil ik een andere benadering geven dan die van de reguliere geneeskunde.

Ons lichaam wordt bestuurd door onze geest. Onze geest is geen vaste stof en dus moet er een materialisering plaats vinden. In mijn optiek vindt dit plaats via de hormonen. Een prachtig voorbeeld is, wanneer bij een vrouw die een vergrote stress factor heeft, de menstruatie wegblijft.


Dit geeft te denken. Wanneer je als therapeut werkt is dit een signaal om aan een hormonale disbalans te denken!! Onze geest is dus sterk gekoppeld aan onze emoties en dat is nou erg vervelend. Want als mens willen wij juist controle uitoefenen. De vraag voor mij is hoe je met je emoties kunt omgaan. Anders gezegd, hoe ga je met je hormonen om. 

Blijft de vraag, wie is het eerst de kip of `t ei of anders gezegd zijn de problemen veroorzaakt door het lichaam of de geest? Deze discussie zullen wij niet aangaan vanwege tijdsgebrek.


Vaak zie je bij hormonale disfunctie psychische problemen. Zonder hormonen is er geen leven mogelijk. Voor mij zijn hormonen het communicatiemiddel van onze geest richt naar het lichaam en maken ze gebruik van het zenuwstelsel. In de biologische geneeskunde praat men over een neuro - hormonale werking. Dit betekent dus dat dit systeem zijn invloed uitoefent in het hele lichaam 


Een hormoon is een complexe structuur en is opgebouwd uit eiwitten en vetten die wij uit onze voeding moeten halen. Deze eiwitten en vetten worden in de lever omgebouwd en via het bloed afgeleverd bij de klieren die hormonen kunnen maken. De lever staat centraal in talloze biochemische reacties. Dit betekent dat voor een goed hormonaal evenwicht er veel afhangt hoe onze spijsvertering er voor staat.


Het belangrijkste onderdeel van ons spijsverteringsstelsel is de twaalfvingerige darm. Hier vindt het enzymatisch (splitsing) proces plaats van eiwitten, vetten en koolhydraten onder invloed van pancreassappen en galzuren. De eiwitten komen in het bloed via de darmwand en het bloed transporteert ze naar de lever. De vetten worden via het lymfatisch stelsel afgevoerd naar de lever.


Onevenwichtige voeding en een slecht spijsverteringstelsel kunnen er voor zorgen dat er een hormonale disfunctie ontstaat. Sta even stil bij hoeveel vetten en eiwitten wij per dag moeten verteren. Kan `t lichaam dit wel aan? Wij moeten niet alleen onze voeding verteren maar ook de geestelijke prikkels die op ons afkomen. Is het niet zo, dat als wij slecht in onze vel zitten, wij niet zo goed op onze voeding letten? Denk eens aan chocolade. Het zit boordevol vetten, eiwitten en koolhydraten. Het zet het hormonale raderwerk snel in gang en zorgt ervoor dat je je prettig voelt. Het bekende verschijnsel bij menstruaties. Bij anderen is er behoefte aan hartige spijzen, vooral kaas. Wanneer je met hormonale klachten naar een arts gaat, staat deze niet stil bij de bovengenoemde factoren. Door een hoge consumptie van zuivelproducten kunnen bij de vrouwelijke bevolkingsgroep verhoogde risico`s ontstaan voor borst- en baarmoederkanker. Dit is gebleken uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken.


Even terug naar het fysiologische gedeelte. Wij weten nu dat hormonen talloze lichaamsprocessen op gang brengen o.a. groei, differentie man – vrouw, vruchtbaarheid etc.

Om het leven te begrijpen, zal je moeten leren. Het ouder worden is een rijpingsproces. Een simpel voorbeeld is fruit. Fruit heeft een bepaalde rijpingstijd nodig. Wanneer het te vroeg geplukt wordt en je eet het op, dan smaakt het niet volwaardig.


Ook onze hormoonklieren moeten rijpen. Dit is heel erg belangrijk voor het verdere verloop van het leven. 

Niet voor niets is de puberteit een belangrijke periode voor zowel meisje en jongens. Het is een identificatieproces. Voor de jongens is het doorrijpen van de hormoonklieren minder ingrijpend dan de meisjes. Wanneer bij meisjes de menstruatie op gang komt, dan kan dit met pijnen gepaard gaan.(voeding??) Dit is natuurlijk niet leuk. Bij herhaaldelijk terugkomen van deze pijnen zal er waarschijnlijk ingegrepen worden. Veel meisjes gaan over op de conceptiepil zodat de klachten verdwijnen.

Door deze methode wordt het doorrijpen van de hormoonklieren vertraagd. In mijn praktijk zie ik dat er gemiddeld 12 jaar de pil continu geslikt wordt. Dit betekent dat het lichaam 12 jaar kunstmatig bestuurd wordt door een synthetisch hormoon. Het ergste van al, is dat er geen tussentijdse medische controle plaats vindt. Het is een aanslag op het immuunstelsel. Vele klachten kunnen ontstaan zoals moeheid (bloedarmoede), gebrek aan foliumzuur (zenuwen en spina bifida) allergie huidkachten etc. 


Een combinatie van bovengenoemde factoren en verkeerde voedingsgewoonten heeft op den duur fatale gevolgen.


Laatste onderzoeken tonen ook aan dat electrosmog, chemische belasting(amalgaan, pcb, cadmium etc.) en geestelijke vervuiling (emotionele trauma), de hormoonhuishouding negatief beïnvloedt.


Vaak zien wij een ook een disbalans van de schildklier. Veel mensen zijn kouwelijk en hebben eigenlijk niet in de gaten dat de schildklier niet goed werkt. Met een simpele test van Dr. Barnes kom je er achter of er een disbalans is. Normaal wordt er bloed getest of de hormonen van de schildklier in juiste verhoudingen zijn. Helaas wordt er met een gemiddelde gewerkt en veel van de bloedtesten vallen negatief uit.


De bijnieren die de bekende adrenaline ofwel het stresshormoon produceert, maakt ook andere hormonen zoals corticosteroïden. Door langdurig in stress te verkeren, wordt er een aanslag gepleegd op het bijniermerg. Gevolgen zijn een Burn - Out syndroom of het ME – syndroom. Bij het niet genoeg aanmaken van de steroïdengroep, kan het immuunstelsel verzwakken.


De pancreas heeft als hoofdtaak het aanmaken van insuline. Het zorgt ervoor dat glucose in de cellen terecht komt. Verder is de pancreas ontzettend belangrijk voor het enzymatisch proces van onze voeding.


Jeetje zal je denken hoe moet je dit een plaats geven. Raak niet in paniek want het lichaam probeert zo lang mogelijk zelf oplossingen te vinden. Het lichaam zendt signalen uit en hoopt dat het gehoord wordt. Dit wil niet zeggen dat het de juiste oplossing is. Er ontstaan pas problemen als het lichaam niet meer kan compenseren.


Om een hormonale disbalans recht te zetten, vergt veel tijd. En dit is nu het dilemma voor veel hulpverleners. Vergeet niet dat een persoon die een disbalans van hormonen heeft dit niet van de ene dag op de andere heeft gekregen. Vaak zie je dat ze er jarenlang mee sukkelen!

Met het LIFEsysteem kunnen we een hormoonsysteem die in onbalans is snel weer op orde krijgen. We weten ook dat voeding die veel histamine bevat (schaal en schelpdieren, kaas, rode wijn, koffie, zuurkool, haring) het hormoonhuishouding behoorlijk uit balans kan brengen.

Nu we in een tijd van vergrijzing zitten zien we ook dat veel vrouwen in een beginnende overgang veel last gaan krijgen van gewrichtsklachten, vergeetachtigheid, opvliegers, moodswings, moeheid, botontkalking en vooral een onstabiel werkende schildklier die niet te traceren is via een normale bloedtest.