Candida - Schimmel


Candida's zijn schimmels die uit verschillende soorten bestaan. Candida albicans is de bekendste vorm.
De verzamelnaam van verschillende soorten candida's wordt candidiasis genoemd.

In kleine hoeveelheden komen ze voor in ons darmstelsel en vormen samen met andere bewoners van ons maag-darmsysteem de zogeheten darmflora. Deze darmflora onderhoud het immuunsysteem.

Zolang er een gezonde harmonie heerst tussen de verschillende bacteriestammen en verschillende schimmelsoorten dan werkt ons immuunsysteem optimaal. Ze hebben de taak om giftige stoffen om te zetten naar niet giftige stoffen en produceren zelf bepaalde vitaminen. Andere schimmelculturen die ons lichaam binnenkomen en schadelijk zijn (d.m.v. voedingsstoffen of inademing) hebben geen vat om zich te hechten aan het slijmvlies omdat er een perfecte harmonie is.

Wanneer er een storing in de harmonische samenwerking optreedt dan wordt er inbreuk gemaakt op het immuunstelsel. Het gevolg is dat het controlemechanisme faalt en afbraakprocessen in de darmen niet goed meer verlopen. Nu de disharmonie een feit is, kunnen binnendringende schimmels en andere vijandige organismen zich hechten aan het slijmvlies en snel vermenigvuldigen.

Verstoringen van de harmonische samenwerking zijn: veelvuldig gebruik van anti-biotica's, langdurige stress en pilgebruik, grote zoetbehoefte, verzurende voeding (veel vlees, koffie etc.) en langdurig medicijngebruik. Dit alles verschuift de PH waarde van het maag-darmstelsel ten gunste van de vijandige bacteriën, parasieten en schimmels.

Door bovenstaand fenomeen bouwen zich steeds meer klachten op en de levenskwaliteit verslechtert. Bij klinische onderzoeken (bloedtesten) komt er meestal niets uit. Klachten bestaan uit allergie - regelmatige verkoudheden met trage heling, moeheid, eczeem, schimmels op huid en tussen de tenen, kalknagels, jeuk, vaginale schimmel, extreme moeheid en nog een tiental andere klachten.

Hoe meer kans de candida's krijgen om te groeien des te meer het immuunsysteem afbrokkelt. Dat komt doordat giftige stoffen het darmslijmvlies kunnen doordringen en zo in de bloedbaan kunnen komen (leaky- gut syndroom). Deze giftige stoffen kunnen vitale organen zoals de lever zwaar belasten. Je kunt eigenlijk stellen dat bij chronische en auto-immuunziekten het voorafgaande zich afspeelt. (zie foto onder aan dit artikel)

Het is jammer dat de reguliere geneeskunde dit afdoet als niet belangrijk, terwijl dit goed beschreven is in allerlei studieboeken die ze ooit hebben moeten bestuderen.

De alternatieve geneeskunde schenkt wel aandacht aan schimmels, maar gebruikt soms middelen die niet krachtig genoeg zijn om de schimmels te bestrijden en kan een patiënt blijven "hangen" in zijn/haar genezigsproces. In vind het ook onzinnig om maanden tot jarenlang een dieet te moeten volgen om de candida te bestrijden. Candida en ander parasieten  worden intoom gehouden door enzymen die via de alvleesklier vrijkomen. Wanneer op een of andere reden de alvleesklier niet optimaal werkt dan kunnen de candida`s en parasieten gaan woekeren. Bijna alle patiënten die last hebben van een candidabelasting hebben dan ook last van hypoglycemie (verlaagde bloedsuikerspiegel).

Men doet er goed aan om eerst een goede darmregulatie te ondergaan en daarna pas zich te laten behandelen. Dit zal de behandeling(en) positief beïnvloeden en het betaalbaar houden.

Het is een utopie om alle schimmels uit de darmen te willen weren omdat een kleine kolonie nodig is om het immuunsysteem alert te houden en anderszijds kunnen ze metalen zoals kwik etc. cheleren en dit aan chlorofyl binden zodat het afgevoerd kan worden.

                                                                     


Darmslijmvlies overwoekerd met candida albicans die het slijmvlies beschadigen. (leaky gut - lekkende darmslijmvlies)

Vele patiënten met chronische en autoimmuunziekten hebben last van een lekkende darmvlies. Wanneer dit niet eerst gerepareerd wordt dan zal de echte genezing uitblijven

 

Hp. H.A. Stormer